Företrädesemission juni-juli 2019

ChromoGenics är pionjärer inom prestandaglas för fasader och har tre produktkategorier under varumärket ConverLight. Dynamiskt glas som skiftar ton beroende på solinstrålningen. Statiskt glas med inbyggt solskydd. Och designade panelglas med solceller. Det totala fasadkonceptet bidrar till minskad energiåtgång, arkitektonisk designfrihet och högre inomhuskomfort.

Sedan januari har offertstocken tredubblats till 331 MSEK. Nu förvärvas en tysk produktionsanläggning för att möta den växande efterfrågan. Företrädesemissionen genomförs för att finansiera köpet.

De 4 viktigaste drivkrafterna för ChromoGenics

Inomhuskomforten
Behåll utsikten men blockera oönskat solljus, värmeinslag och UV-strålning

Designen
Full arkitektonisk frihet för fasader utan markiser och jalusier

Energibesparingen
Väsentligt mindre behov av luftkonditionering samt en möjlighet att förvandla fasaden till en greentech-investering.
Enligt FN står byggnader för nästan 40 % av alla koldioxidutsläpp i världen.

Priset
Glas med integrerade solskydd är kostnadseffektivare än alternativen över tid

Cropped photo of ChromoGenics logo over a background of the earth
play button with white strokes, PNG
The facade of the office VASAKRONAN in Stockholm on a cloudy day
play button with white strokes, PNG

WATCH THE MOVIE

VASAKRONAN UPPSALA
ABOUT CHROMOGENICS