ChromoGenics logo over faded white background

Bokslutskommuniké 2016

  Fjärde kvartalet 2016 Intäkter uppgick till 0,3 (0,0) MSEK genererade från ett par mindre initiala projekt, varav ett expansionsprojekt…

Read more