ChromoGenics logo over faded white background

Kallelse till årsstämma 20 maj 2021

KALLELSE TILL årsstämma i ChromoGenics AB Aktieägarna i ChromoGenics AB, 556630-1809, kallas till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med anledning…

Read more
Blue striped cover photo for Press Release

Year-End Report 2020

ChromoGenics conducted a fully guaranteed rights issue for accelerated growth

Read more
ChromoGenics logo over faded white background

Bokslutskommuniké 2020

ChromoGenics genomförde fullt garanterad företrädesemission för accelererad tillväxt

Read more