Blue striped cover photo for Press Release

Bokslutskommuniké 2020

ChromoGenics genomförde fullt garanterad företrädesemission för accelererad tillväxt.   Fjärde kvartalet 2020 ChromoGenics påverkades under kvartalet fortsatt av Corona-pandemin och…

Read more