ChromoGenics logo over faded white background

Delårsrapport januari – mars 2019

  Orderingången fortsätter att öka och flera nya kunder Första kvartalet 2019 Periodens nettoomsättning uppgick till 10,7 (1,9) MSEK och…

Read more
ChromoGenics logo over faded white background

Bokslutskommuniké 2018

  Fortsatt ökad orderingång och nya kunder   Fjärde kvartalet 2018 Periodens nettoomsättning uppgick till 6,8 (0,8) MSEK och resultatet…

Read more