ChromoGenics logo over faded white background

Kallelse till årsstämma 20 maj 2021

KALLELSE TILL årsstämma i ChromoGenics AB Aktieägarna i ChromoGenics AB, 556630-1809, kallas till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med anledning…

Read more
Blue striped cover photo for Press Release

Bokslutskommuniké 2020

ChromoGenics genomförde fullt garanterad företrädesemission för accelererad tillväxt.   Fjärde kvartalet 2020 ChromoGenics påverkades under kvartalet fortsatt av Corona-pandemin och…

Read more