ChromoGenics logo over faded white background

Delårsrapport januari – mars 2019

  Orderingången fortsätter att öka och flera nya kunder Första kvartalet 2019 Periodens nettoomsättning uppgick till 10,7 (1,9) MSEK och…

Read more