ChromoGenics logo over faded white background

Bokslutskommuniké 2018

  Fortsatt ökad orderingång och nya kunder   Fjärde kvartalet 2018 Periodens nettoomsättning uppgick till 6,8 (0,8) MSEK och resultatet…

Read more