ELEKTROKROMA GLAS

Kvalitet och testning

ELEKTROKROMT GLAS

Kvalitet

ChromoGenics arbetar i enlighet med ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) och ISO 14001 (miljöledningssystem). Produkterna hanteras och är godkända enligt Byggvarubedömningen.

Miljöpåverkan av produkten säkras i EPD (Environment Product Declaration). Destruktion av produkten sker certifierat i samarbete med Swede Glass United.

Test and durability

Full garanti för kundtillfredsställelse på lång sikt. ChromoGenics genomför grundliga tester av våra elektrokroma glas för att säkerställa produkternas kvalitet och hållbarhet. Tester genomförs inom följande områden:

Ljus och temperatur
För att fastställa optik- och temperaturegenskaper mäts spektrala egenskaper för att beräkna optik- och temperaturdata för de olika glaskonfigurationerna.

Dynamisk funktion
Dynamisk (elektrokrom) funktion testas baserat på internt utvecklade tester och internationella test-standarder (ISO standarder). Interna tester är accelererade tester utvecklade för att visa på minst 20 års livslängd. De interna testerna är utvecklade i samråd med experter inom livstidstester för elektrokemiska system.

Mekanisk styrka och durabilitet
Testas enligt internationella standarder för laminerat säkerhets- och skyddsglas. Våra dynamiska glas har testats enligt EN ISO 356 och uppfyller kraven för klass P4A, testerna har genomförts av RISE-SP.

Ljud
Ljudreducerande egenskaper testas externt hos RISE-SP.

Om frågor uppstår är vårt supportteam alltid redo att hjälpa dig!

TEST AV ELEKTROKROMA GLAS

Fälttester i Marocko

Accelererade fälttester med fokus på durabilitet genomförs av produkterna ConverLight® Dynamic 65 & 75 i Marocko där produkterna naturligt utsätts för höga nivåer av solstrålning och värme året runt.

Produkterna som ingår i fälttestet är monterade i 90, 45 och 5 graders vinkel för att omfatta de vanligaste applikationerna. Glasen skiftar mellan mörkt och ljust läge genom tidstyrd automatik. De elektrokroma glasen inspekteras regelbundet och ljusmätningar görs varje vecka.