ELEKTROKROMA GLAS

Kvalitet

Test och durabilitet

ChromoGenics lyckas i ISO 18543:2021-test med ConverLight® Dynamic

ChromoGenics har framgångsrikt klarat det viktiga ISO 18543:2021-testet. Företagets produkt ConverLight® Dynamic visade enastående hållbarhet i det utmanande åldrings provet. ISO 18543-testet är utformat för att bedöma elektrokroma glas i byggnader genom att utsätta dem för hög UV-intensitet, hög temperatur och frekvent växling mellan genomskinligt och mörkt tillstånd. Efter 5000 timmars kontinuerlig användning och 30 000 cykler klarade ConverLight® Dynamic testet, vilket motsvarar över 20 års normal användning. Testet utfördes av RISE som en oberoende tredje part och genomfördes från juli 2022 till mars 2023. Det positiva resultatet bekräftar ChromoGenics produkters hållbarhet och kvalitet. Företaget ser detta som en viktig teknisk milstolpe och som ett steg mot att samarbeta med högkvalitativa företag inom glasindustrin.

Läs mer i vårt pressmeddelande.

ISO logo

Vi genomför grundliga tester av våra elektrokroma glas för att säkerställa produkternas kvalitet och hållbarhet. Det gör att ChromoGenics produkter ger garanti för kundtillfredsställelse på lång sikt. Testerna genomförs inom följande områden:

Ljus och temperatur
För att fastställa optik- och temperaturegenskaper mäts spektrala egenskaper för att beräkna optik- och temperaturdata för de olika glaskonfigurationerna.

Dynamisk funktion
Dynamisk (elektrokrom) funktion testas baserat på internt utvecklade tester och internationella test-standarder (ISO standarder). Interna tester är accelererade tester utvecklade för att visa på minst 20 års livslängd. De interna testerna är utvecklade i samråd med experter inom livstidstester för elektrokemiska system.

Mekanisk styrka och durabilitet
Testas enligt internationella standarder för laminerat säkerhets- och skyddsglas. Våra dynamiska glas har testats enligt EN ISO 356 och uppfyller kraven för klass P4A, testerna har genomförts av RISE-SP.

Ljud
Ljudreducerande egenskaper testas externt hos RISE-SP.

ChromoGenics arbetar i enlighet med ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) och ISO 14001 (miljöledningssystem). Produkterna hanteras och är godkända enligt Byggvarubedömningen.

Miljöpåverkan av produkten säkras i EPD (Environment Product Declaration). Destruktion av produkten sker certifierat i samarbete med Swede Glass United.

Om frågor uppstår är vårt supportteam alltid redo att hjälpa dig!

TEST AV ELEKTROKROMA GLAS

Fälttester i Marocko

De fälttester som ChromoGenics utförde i Marocko har nu avslutats framgångsrikt efter 4 år. Fälttesterna hade fokus på durabilitet där produkterna ConverLight® Dynamic65 & 75 utsattes naturligt för höga nivåer av solstrålning och värme året runt. Produkterna var monterade i 90, 45 och 5 graders vinkel för att de skulle omfatta de vanligaste applikationerna. Glasen skiftade mellan mörkt och ljust läge genom tidsstyrd automatik. De elektrokroma glasen inspekterades regelbundet och ljusmätningar gjordes varje vecka. Testerna kommer att återupprepas med material som tillverkats i ChromoGenics egen sputter.

Vi tar fram produkter med miljö och hållbarhet i åtanke genom hela processen. Energi och hållbarhet går hand i hand, vilket innebär att ju lägre energianvändning desto mindre miljöpåverkan. Med våra produkter kan du uppnå en energibesparing på 30-40 procent samtidigt som du reducerar byggnadens koldioxidutsläpp.