MILJÖCERTIFIERADE GLAS & MILJÖBYGGNAD

Miljö och hållbarhet

MILJÖCERTIFIERADE GLAS

Med miljön i åtanke under produktens hela livscykel

Vår unika teknologi erbjuder hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Energi och hållbarhet går hand i hand, därför innebär lägre energianvändning även minskad miljöpåverkan. Med våra produkter kan du uppnå en energibesparing på 30-40 procent samtidigt som du reducerar byggnadens koldioxidutsläpp.

ConverLight är en av våra produkter som minskar användningen av kylenergi. Det blockerar oönskad solvärmeinstrålning innan det kommer in i byggnaden. Det gör att lokalerna hålls svala och genererar ett stabiliserat inomhusklimat som anpassas efter årstid. ConverLight är miljöcertifierade glas som genom dess energibesparande funktioner hjälper till att uppfylla kraven i miljöcertifieringar såsom BREEAM, LEED, Green Building, Svanen och Miljöbyggnad.

ChromoGenics EPD finns publicerad i The International EPD® System via EPD International AB. Destruktion av produkten sker certifierat i samarbete med Swede Glass United.

Dokument

Spring leaves background over a glass buildin with sunlight and blue sky
play button with white strokes, PNG
Varför ConverLight?

Den hållbara lösningen

Då glas är den dominerande trenden i modern arkitektur är det en utmaning att designa attraktiva byggnader som även uppfyller hållbarhetskraven. ChromoGenics har löst problemet. Med ConverLight glas minskas energianvändningen oavsett säsong vilket leder till en mindre miljöpåverkan. Lär dig mer om vår teknologi med hjälp av vår tidigare CEO.

Vi genomför grundliga tester av våra elektrokroma glas för att säkerställa produkternas kvalitet och hållbarhet. Det gör att ChromoGenics produkter ger garanti för kundtillfredsställelse på lång sikt. Testerna genomförs inom olika områden.