MILJÖCERTIFIERADE FÖNSTER & MILJÖBYGGNAD

Miljö och hållbarhet

MILJÖCERTIFIERADE FÖNSTER

Med miljön i åtanke under produktens hela livscykel

ChromoGenics arbetar i enighet med ISO 14001 och tar fram produkter med miljö och hållbarhet i åtanke genom hela processen. Vår unika teknologi erbjuder hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet.

Energi och hållbarhet går hand i hand, därför innebär lägre energiförbrukning även minskad miljöpåverkan. Med våra produkter kan du uppnå en energibesparing på mellan 30-40% och även reducera byggnadens koldioxidutsläpp.

ConverLight minskar användningen av kylenergi genom att blockera oönskad solvärmeinstrålning innan det kommer in i byggnaden, vilket håller lokalerna svala och genererar ett stabiliserat inomhusklimat som anpassas efter årstid.

ConverLight är miljöcertifierade fönster, dess energibesparande funktioner hjälper till att uppfylla kraven i miljöcertifieringar såsom BREEAM, LEED, Green Building, Svanen och Miljöbyggnad.

ChromoGenics har en miljövarudeklaration (EPD), framtagen enligt ISO 14025:2010, där miljöpåverkan av produkten säkras. Miljövarudeklarationen är publiceradThe International EPD® System via EPD International AB.

Destruktion av produkten sker certifierat i samarbete med Swede Glass United.

Dokument
Varför ConverLight?

Den hållbara lösningen

Då glas är den dominerande trenden i modern arkitektur är det en utmaning att designa attraktiva byggnader som även uppfyller hållbarhetskraven. ChromoGenics har löst problemet. Med ConverLight glas minskas energiförbrukningen, oavsett säsong, och miljöpåverkan reduceras därmed väsentligt.

Lär dig mer om vår teknologi med hjälp av vår tidigare CEO.

Kundprojekt – miljöbyggnad

Baldergymnasiet in Skellefteå

Under 2016 inledde vi implementeringen av ConverLight dynamiska glas på Baldergymnasiets fasader i Skellefteå. ConverLight bidrar med ett effektivt reglerat solskydd – vilket i sin tur förbättrat inomhusmiljöns komfort, sänkt den totala energiförbrukningen och skapat förutsättningar för ytterligare miljöcertifiering av fastigheterna.

TILLSAMMANS FÖR KLIMATET

Se ljusare på framtiden med ChromoGenics

För varje fastighetsägare som väljer att installera våra klimatsmarta produkter donerar vi till Världsnaturfonden WWF och deras klimatarbete.