Produkter

FASADGLAS

Det bästa marknaden har att erbjuda inom prestandaglas

ChromoGenics består av tre produktlinjer som ger ökad inomhuskomfort, förbättrad energieffektivitet och arkitektonisk frihet. Den första linjen består av vår dynamiska lösning som anpassar soltransmittansen beroende på förutsättningar som exempelvis tid på dygnet, utomhustemperatur och fönstrets läge. Den andra linjen är en av marknadens bästa statiska glas för just dina behov. Den tredje är ett fasadglas med inbyggda solceller som gör att fasaden genererar mer energi än den förbrukar. Samtidigt som alla dessa funktioner stöttar jorden på sin resa mot en mer hållbar framtid.

Ökad inomhuskomfort

Dagsljus är en viktig faktor för att du ska fungera som bäst. Oavsett säsong ger vår produkt dig välbefinnande genom nödvändigt dagsljus, bekväma temperaturer, fri utsikt, komfort för alla arbetsplatser och UV-skydd. Vårt dynamiska fasadglas reducerar solvärmeinstrålning med upp till 90%. Detta garanterar ett behagligt inomhusklimat utan att man förlorar de fördelar som direkt solljus har på oss människor.

Energieffektivitet & hållbarhet

Byggnader med glasfasader innebär normalt stora värme- och kylkostnader. Våra dynamiska glas fungerar som ett automatiskt klimatsystem som minskar oönskad solvärmeinstrålning innan det ens kommer in i byggnaden. Det gör att lokalerna hålls svala och genererar ett stabiliserat inomhusklimat som anpassas efter årstid. Resultatet blir ett minskat behov av kylning. Det leder till lägre energiförbrukning som innebär minskad miljöpåverkan.

Arkitektonisk frihet

Vår lösning har en minimal inverkan på byggnadens arkitektoniska uttryck vilket ger arkitekten den designfrihet som krävs i ett projekt. Våra solcellsfasader skräddarsys efter arkitektens önskan eller efter ett företags profil. Glaset kan tillverkas i valfria färger och mönster för att skapa en unik fastighetsdesign. Fasadglasen är enkla att installera och passar både till nyproduktion, ombyggnad och renovering.