Totalt koncept för fasadglas

Ökad inomhuskomfort

Vårt totala fasadkoncept ConverLight ökar hälsan och välbefinnandet hos människorna i byggnaden och förbättrar miljön vi delar. Oavsett säsong, ger vår produkt nödvändigt dagsljus, bekväma temperaturer, fri utsikt, komfort för alla arbetsplatser och UV-skydd. Jämfört med traditionella solskyddslösningar ökar ConverLight inomhuskomforten med upp till 76%.

Alla behöver dagsljus för att fungera som bäst. Med ConverLight får du tillgång till en större mängd dagsljus, vilket ökar inomhuskomfort och arbetsproduktivitet. Vår unika och patenterade statiska lösning har upp till 40% lägre direkt soltransmittans än motsvarande produkter på marknaden, trots likvärdigt ljusinsläpp. Med ConverLight behöver du inte oroa dig för effekterna av direkt solljus, det ger upp till 100% UV-skydd. Det unika glaslaminatet i vårt dynamiska glas ger även säkerhet via laminerat och härdat glas, plus reducering av buller.

ConverLight handlar inte bara om solenergi, utan om alla aspekter av inomhuskomfort. Vårt dynamiska fasadglas reducerar solvärmeinstrålning med upp till 90% och kan integreras med styrsystem och kontrolleras med solsensorer, temperatursensorer, kalendrar, och till och med erbjuda solskydd i definierade zoner. Detta garanterar ett behagligt inomhusklimat utan att förlora de fördelar som direkt solljus har på oss människor.

Totalt fasadkoncept

Energieffektivitet & hållbarhet

Byggnader med glasfasader innebär normalt stora värme- och kylkostnader. Enligt Global Status Report 2017 av UN Environment utgör byggnader och dess uppförande tillsammans 36% av den globala slutanvändningen av energi och 39% av energirelaterade koldioxidutsläpp (CO2) när man inkluderar elkraft från fossila bränslen. Meddelandet är tydligt, smarta och hållbara byggnader är svaret på en stor del av dagens klimatutmaningar.

ConverLight fungerar som ett automatiskt klimatsystem som minskar oönskad solvärmeinstrålning innan det ens kommer in i byggnaden vilket håller lokalerna svala och genererar ett stabiliserat inomhusklimat som anpassas efter årstid. ConverLight kan faktiskt minska användningen av kylenergi med så mycket som 44%.

Med våra produkter kan du uppnå en energibesparing på mellan 30-40% när du renoverar en fastighet där det idag sitter en 2-glas lösning. Resultatet blir ett minskat behov av kylning och potentiellt ett minskat behov av investeringar i luftkonditioneringsutrustning.

Lägre energiförbrukning innebär även minskad miljöpåverkan. ConverLights energibesparande funktioner hjälper till att uppfylla kraven i miljöcertifieringar såsom BREEAM, Green Building, Svanen och LEED. ChromoGenics har även en miljövarudeklaration (EPD) publicerad där miljöpåverkan av produkten säkras.

Totalt fasadkoncept

Arkitektonisk frihet

Vi värdesätter designflexibilitet och integritet, våra produkter ger arkitekten designfrihet eftersom vår lösning endast har minimal inverkan på byggnadens arkitektoniska uttryck. Våra produkter för fasadglas är enkla att installera och passar både till nyproduktion, ombyggnad och renovering.

ConverLight kan levereras som isolerglas och i flera former såsom triangulära, runda, polygon etc och till och med som böjt glas. ConverLight erbjuder även UV-skydd av interiören och kan enkelt kombineras med t.ex. anti-kondens, självrengörande, extra klart, ljudreducerande, säkerhet och brandglas.

Slutligen kan du undvika användning av externa solskydd som ofta uppfattas som felplacerade och svåra att underhålla. Läs nedan jämförelse av ConverLight, utvändigt solskydd and invändigt solskydd.

Våra solcellsfasader skräddarsys så de matchar en arkitektonisk önskan eller ett företags profil. Glaset kan fås i valfria färger och mönster för att skapa en unik fastighetsdesign.